CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

On the extremes of Lévy Processes Part II

Mattias Sundén ; Patrik Albin (Institutionen för matematiska vetenskaper)
2009.
[Rapport]


Denna post skapades 2009-04-06. Senast ändrad 2017-01-27.
CPL Pubid: 92206

 

Institutioner (Chalmers)

Centrum för finans (GU)
Institutionen för nationalekonomi med statistik (GU)
Institutionen för matematiska vetenskaperInstitutionen för matematiska vetenskaper (GU)

Ämnesområden

Nationalekonomi

Chalmers infrastruktur