CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Relation between the Dublin Descriptors and Program Goal Statements based on the CDIO Syllabus

Johan Malmqvist (Institutionen för produkt- och produktionsutveckling, Produktutveckling)
Göteborg : Chalmers University of Technology, 2006. - 12 s.
[Rapport]

Nyckelord: CDIO syllabus Dublin descriptorsDenna post skapades 2009-04-06.
CPL Pubid: 92205

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för produkt- och produktionsutveckling, Produktutveckling (2005-2017)

Ämnesområden

Övrig annan teknik

Chalmers infrastruktur