CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Sample simultaneous confidence intervals for any of cell probabilities

Tommy Norberg (Institutionen för matematik, Matematisk statistik)
(1996)
[Preprint]


Denna post skapades 2009-04-03. Senast ändrad 2010-07-20.
CPL Pubid: 92161

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för matematik, Matematisk statistik (1987-2001)

Ämnesområden

Matematisk statistik

Chalmers infrastruktur

Ingår i serie

Department of Mathematics, Chalmers University of Technology and Göteborg University