CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

The Effects of Geometrical Variation on Perceived Quality - A Close Look at the Concept of Visual Robustness

Karin Forslund (Institutionen för produkt- och produktionsutveckling, Produktutveckling) ; Rikard Söderberg (Institutionen för produkt- och produktionsutveckling, Produktutveckling)
Proceedings of the 11th International Conference on Computer Aided Tolerancing, March 26-27, Annecy, France (2009)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Denna post skapades 2009-03-31. Senast ändrad 2009-03-31.
CPL Pubid: 92087

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för produkt- och produktionsutveckling, Produktutveckling (2005-2017)

Ämnesområden

Övrig industriell teknik och ekonomi
Övrig annan teknik

Chalmers infrastruktur

Relaterade publikationer

Denna publikation ingår i:


Evaluating the Effects of Variation on Product Appearance through Visual Robustness