CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Optimization of large log-periodic dual-dipole antenna by using genetic algorithm on embedded element in small log-periodic array

Jian Yang (Institutionen för signaler och system, Antenner) ; Per-Simon Kildal (Institutionen för signaler och system, Antenner)
Eucap 2009, 3rd European Conference on Antennas and Propagation - 23-27 March 2009 in Berlin, Germany p. 1246-1249. (2009)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Denna post skapades 2009-03-31. Senast ändrad 2010-06-10.
CPL Pubid: 92078

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för signaler och system, Antenner (2005-2014)

Ämnesområden

Elektroteknik och elektronik

Chalmers infrastruktur