CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Numerical analysis of a metamaterial-based ridge gap waveguide with a bed of nails as parallel-plate mode killer

E. Alfonso ; Per-Simon Kildal (Institutionen för signaler och system, Antenner) ; A. Valero ; J. I. Herranz
Eucap 2009, 3rd European Conference on Antennas and Propagation - 23-27 March 2009 in Berlin, Germany (2009)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Denna post skapades 2009-03-31.
CPL Pubid: 92067

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för signaler och system, Antenner (2005-2014)

Ämnesområden

Elektroteknik och elektronik

Chalmers infrastruktur