CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Accuracy in Reverberation Chamber for Wireless Testing: a Simple Formula for the Number of Independent Samples

A. Sorrentino ; Per-Simon Kildal (Institutionen för signaler och system, Antenner) ; Elena Pucci (Institutionen för signaler och system, Antenner)
Eucap 2009, 3rd European Conference on Antennas and Propagation - 23-27 March 2009 in Berlin, Germany (2009)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Denna post skapades 2009-03-31.
CPL Pubid: 92060

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för signaler och system, Antenner (2005-2014)

Ämnesområden

Elektroteknik och elektronik

Chalmers infrastruktur