CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Forskning om elöverkänslighet och andra effekter av elektromagnetiska fält : sjätte årsrapporten från en projektgrupp som tillsatts med anledning av ett regeringsuppdrag till FAS

Anders Ahlbom ; Maria Feychting ; Yngve Hamnerius (Institutionen för signaler och system, Bioeffekter) ; Lena Hillert
Stockholm : Forskningsrådet för arbetsliv och socialvetenskap, 2009. - 30 s.
[Rapport]

Nyckelord: elektromagnetiska fält, hälsoeffekter, elöverkänslighetDenna post skapades 2009-03-27. Senast ändrad 2013-09-26.
CPL Pubid: 91931

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för signaler och system, Bioeffekter (2005-2010)

Ämnesområden

Teletrafiksystem
Folkhälsomedicinska forskningsområden
Miljömedicin

Chalmers infrastruktur