CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Measurements of human exposure from emerging wireless technologies

Yngve Hamnerius (Institutionen för signaler och system, Bioeffekter)
Environmentalist (0251-1088 ). Vol. 29 (2009), p. 118–123.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]

Nyckelord: wireless communication, human exposure, measurementDenna post skapades 2009-03-27.
CPL Pubid: 91930

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för signaler och system, Bioeffekter (2005-2010)

Ämnesområden

Teletrafiksystem

Chalmers infrastruktur