CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Hjärnkontoret

Karin Wagner (Institutionen för tillämpad informationsteknologi (Chalmers)) ; Vaike Fors ; Maria Svensson ; Åke Ingerman
På spaning efter teknisk bildning. (Red) Åke Ingerman, Karin Wagner, Ann-Sofie Axelsson. Liber: Stockholm, 2009 p. 150-168. (2009)
[Kapitel]


Denna post skapades 2009-03-26. Senast ändrad 2009-11-25.
CPL Pubid: 91924

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för tillämpad informationsteknologi (Chalmers) (2003-2017)
Institutionen för pedagogik och didaktik, enheten för Lärande och undervisning (1954-2010)
Institutionen för pedagogik och didaktik, enheten för Ämnesdidaktik (1954-2010)

Ämnesområden

Pedagogik
Teknik och social förändring

Chalmers infrastruktur