CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

På spaning efter teknisk bildning

Åke Ingerman ; Karin Wagner (Institutionen för tillämpad informationsteknologi (Chalmers)) ; Ann-Sofie Axelsson (Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Teknik och samhälle)
(2009)
[Bok, med redaktör]


Denna post skapades 2009-03-26. Senast ändrad 2016-08-15.
CPL Pubid: 91921

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för pedagogik och didaktik, enheten för Ämnesdidaktik (1954-2010)
Institutionen för tillämpad informationsteknologi (Chalmers) (2003-2017)
Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Teknik och samhälle (2005-2016)

Ämnesområden

Teknik och social förändring

Chalmers infrastruktur