CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Electrically tunable bulk acoustic filters with induced piezoelectric effect in BSTO film

Pavel Turalchuk ; Irina Vendik ; Orest Vendik ; John Berge (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Fysikalisk elektronik)
Proc. EuMC p. 1695-1698. (2008)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Denna post skapades 2009-03-25.
CPL Pubid: 91877

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Fysikalisk elektronik (2007-2010)

Ämnesområden

Funktionella material

Chalmers infrastruktur