CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Modeling tunable bulk acoustic resonators based on induced piezoelectric effect in BaTiO[sub 3] and Ba[sub 0.25]Sr[sub 0.75]TiO[sub 3] films

Irina Vendik ; Pavel Turalchuk ; Orest Vendik ; John Berge (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Fysikalisk elektronik)
Journal of Applied Physics (0021-8979). Vol. 103 (2008), 1, p. 014107-1-6.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2009-03-25.
CPL Pubid: 91875

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Fysikalisk elektronik (2007-2010)

Ämnesområden

Funktionella material

Chalmers infrastruktur