CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Investigation on Manganese Sulfide Inclusion Sizes in 50CrMo4 Steels by means of Fractography, Micrograph Analysis and Immersion Ultrasound

Cornelius Temmel (Institutionen för material- och tillverkningsteknik, Materialteknologi) ; Birger Karlsson (Institutionen för material- och tillverkningsteknik, Materialteknologi) ; Ketil Torresvoll ; Christopher Fallqvist
Practical Metallography (0032-678X). Vol. 46 (2009), 3, p. 123-136.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2009-03-23. Senast ändrad 2013-10-29.
CPL Pubid: 91775

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för material- och tillverkningsteknik, Materialteknologi (2005-2017)

Ämnesområden

Materialteknik

Chalmers infrastruktur