CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Continuous Improvement and its roots in Pragmatic Philosophy

Christina Mauléon (Institutionen för industriell kvalitetsutveckling) ; Bo Bergman (Institutionen för industriell kvalitetsutveckling)
The Asian Journal on Quality, Vol. 4, No 1. pp. 77-89. (2003)
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2009-03-20. Senast ändrad 2016-07-01.
CPL Pubid: 91732

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för industriell kvalitetsutveckling (1999-2004)

Ämnesområden

Industriell teknik och ekonomi

Chalmers infrastruktur