CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Common concepts for Common Action: Sense Making or Senseless Making in Organizations?

Christina Mauléon (Institutionen för industriell kvalitetsutveckling) ; Bo Bergman (Institutionen för industriell kvalitetsutveckling) ; Sverker Alänge (Institutionen för industriell kvalitetsutveckling)
Proceedings from the EGOS Colloqium (European Group for Organization Studies), July 3-5, Copenhagen. (2003)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Denna post skapades 2009-03-20. Senast ändrad 2016-07-01.
CPL Pubid: 91731

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för industriell kvalitetsutveckling (1999-2004)

Ämnesområden

Industriell teknik och ekonomi

Chalmers infrastruktur

Relaterade publikationer

Denna publikation ingår i:


'Getting' it Together In Joint Directed Action