CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

A method for in-situ quantication of oxygen in oil using fast neutron activation analysis

Farshid Owrang (Institutionen för reaktorfysik) ; Håkan Mattsson (Institutionen för reaktorfysik) ; Anders Nordlund (Institutionen för reaktorfysik)
Kerntechnik Vol. 69 (2004), 1-2, p. 51-57.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2006-08-29.
CPL Pubid: 9173

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för reaktorfysik (1960-2005)

Ämnesområden

Fysik

Chalmers infrastruktur