CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Characterization of Combustion Chamber Deposits from a Gasoline Direct Injection SI Engine

Farshid Owrang (Institutionen för reaktorfysik) ; Håkan Mattsson (Institutionen för reaktorfysik) ; Anders Nordlund (Institutionen för reaktorfysik) ; Jim Olsson ; J Pedersen
Special SAE Paper, SAE-2003-01-0546 (2003)
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2006-08-29.
CPL Pubid: 9171

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för reaktorfysik (1960-2005)

Ämnesområden

Fysik

Chalmers infrastruktur