CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Evaluation of the Pulsed Neutron Activation Method using CFD

Håkan Mattsson (Institutionen för reaktorfysik) ; Anders Nordlund (Institutionen för reaktorfysik)
Proceedings of PSFVIP-5, Australien (2005)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Denna post skapades 2006-08-29.
CPL Pubid: 9170

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för reaktorfysik (1960-2005)

Ämnesområden

Fysik

Chalmers infrastruktur