CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Simulation of Pulsed Neutron Activation using a CFD code

Håkan Mattsson (Institutionen för reaktorfysik) ; Anders Nordlund (Institutionen för reaktorfysik)
Göteborg : Chalmers University of Technology, 2003.
[Rapport]


Denna post skapades 2006-08-29.
CPL Pubid: 9169

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för reaktorfysik (1960-2005)

Ämnesområden

Fysik

Chalmers infrastruktur

Ingår i serie

CTH-RF -Chalmers University of Technology, Department of Reactor Physics 176