CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Simulation of pulsed neutron activation for determination of water flow in pipes

Håkan Mattsson (Institutionen för reaktorfysik) ; Farshid Owrang (Institutionen för reaktorfysik) ; Anders Nordlund (Institutionen för reaktorfysik)
Kerntechnik Vol. 67 (2002), 2-3, p. 78-.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2006-08-29.
CPL Pubid: 9168

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för reaktorfysik (1960-2005)

Ämnesområden

Fysik

Chalmers infrastruktur