CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Proceedings of FCS'05 Workshop on Foundations of Computer Security

Andrei Sabelfeld (Institutionen för data- och informationsteknik, Datavetenskap (Chalmers))
(2005)
[Bok, med redaktör]


Denna post skapades 2006-08-25. Senast ändrad 2015-12-17.
CPL Pubid: 9163

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för data- och informationsteknik, Datavetenskap (Chalmers)

Ämnesområden

Information Technology

Chalmers infrastruktur