CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Myth and charisma as symbolic capital: The case of architecture work, in Kostera, M., ed.,

Alexander Styhre (Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Operations Management) ; M Sundgren
Organizational Olympians: Heroes and Heroines of Organizational Myths Basingstoke p. 155-164. (2008)
[Kapitel]


Denna post skapades 2009-03-17.
CPL Pubid: 91580

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Operations Management (2006-2016)

Ämnesområden

Industriell organisation, administration och ekonomi

Chalmers infrastruktur