CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Perception and organization: Art, music, media,

Alexander Styhre (Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Operations Management)
: Basingstoke & New York: Palgrave., 2008.
[Bok]


Denna post skapades 2009-03-17.
CPL Pubid: 91579

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Operations Management (2006-2016)

Ämnesområden

Industriell teknik och ekonomi

Chalmers infrastruktur