CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Bring in the arts and get the creativity for free: A study of the Artists in Residence project

Alexander Styhre (Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Operations Management) ; Michael Eriksson
Creativity and Innovation Management Vol. 17 (2008), 1, p. 47-57.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2009-03-17.
CPL Pubid: 91577

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Operations Management (2006-2016)

Ämnesområden

Industriell organisation, administration och ekonomi

Chalmers infrastruktur