CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

The play of innovation: New drug development and Roger Caillois’s theory of play

Alexander Styhre (Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Operations Management)
Creativity and Innovation Management Vol. 17 (2008), 2, p. 136-146.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2009-03-17.
CPL Pubid: 91574

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Operations Management (2006-2016)

Ämnesområden

Industriell organisation, administration och ekonomi

Chalmers infrastruktur