CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Coaching as second-order observations: Learning from site managers in the construction industry

Alexander Styhre (Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Operations Management)
Leadership and Organization Development Journal Vol. 29 (2008), 3, p. 275-290.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2009-03-17.
CPL Pubid: 91573

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Operations Management (2006-2016)

Ämnesområden

Industriell organisation, administration och ekonomi

Chalmers infrastruktur