CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Heedful interrelating, knowledge sharing, and new drug development

Alexander Styhre (Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Operations Management) ; Susanne Ollila (Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Management of Organizational Renewal and Entrepreneurship - MORE ) ; Jonas Roth ; David Williamson ; Lena Berg
Journal of Knowledge Management Vol. 12 (2008), 3, p. 127-140.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2009-03-17.
CPL Pubid: 91572

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Operations Management (2006-2016)
Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Management of Organizational Renewal and Entrepreneurship - MORE (2008-2016)

Ämnesområden

Industriell organisation, administration och ekonomi

Chalmers infrastruktur