CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Transduction and entrepreneurship: A biophilosophical image of the entrepreneur

Alexander Styhre (Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Operations Management)
Scandinavian Journal of Management, Special issue on “Recontextualizing/Recreating entrepreneurship”. Vol. 24 (2008), p. 103-112.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2009-03-17.
CPL Pubid: 91571

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Operations Management (2006-2016)

Ämnesområden

Industriell organisation, administration och ekonomi

Chalmers infrastruktur