CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

On PVT and Rheological Measurements of Polymer Melts

T Sedlacek ; R Cermak ; B Hausnerova ; M Zatloukal ; Antal Boldizar (Institutionen för material- och tillverkningsteknik, Polymera material och kompositer) ; P Saha
International Polymer Processing Vol. 20 (2005), 3, p. 286-295.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]

Nyckelord: PVT, pressure, temperature, rheology, viscosity, polymerDenna post skapades 2006-09-12.
CPL Pubid: 9157

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för material- och tillverkningsteknik, Polymera material och kompositer (2005-2017)

Ämnesområden

Materialteknik

Chalmers infrastruktur