CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Management control in bureaucratic and post-bureaucratic organizations: A Lacanian perspective

Alexander Styhre (Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Operations Management)
Group & Organization Management (1059-6011). Vol. 32 (2009), 6, p. 365-656.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2009-03-17. Senast ändrad 2013-10-29.
CPL Pubid: 91564

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Operations Management (2006-2016)

Ämnesområden

Industriell teknik och ekonomi
Industriell organisation, administration och ekonomi

Chalmers infrastruktur