CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Making the refugee multiple: The effects of classification work

Andreas Dietrich ; Alexander Styhre (Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Operations Management)
Scandinavian Journal of Management Vol. 24 (2008), 4, p. 330-342.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2009-03-17.
CPL Pubid: 91563

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Operations Management (2006-2016)

Ämnesområden

Industriell organisation, administration och ekonomi

Chalmers infrastruktur