CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Life-cycle assessment of flooring materials. A comparison of linoleum, vinyl flooring and solid-pine flooring

Åsa Jönsson (Institutionen för teknisk miljöplanering) ; Anne-Marie Tillman (Institutionen för teknisk miljöplanering) ; Torbjörn Svensson (Institutionen för teknisk miljöplanering)
Stockholm : Swedish Council for Building Research, 1995.
[Rapport]

BFR report A5:1995. Translation of BFR report R30:1994Denna post skapades 2009-03-14. Senast ändrad 2014-10-27.
CPL Pubid: 91539

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för teknisk miljöplanering (1900-2003)

Ämnesområden

Miljöteknik

Chalmers infrastruktur