CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Livscykelanalys av golvmaterial. En jämförelse av linoleum, PVC-matta och massivt furugolv

Åsa Jönsson (Institutionen för teknisk miljöplanering) ; Anne-Marie Tillman (Institutionen för teknisk miljöplanering) ; Torbjörn Svensson (Institutionen för teknisk miljöplanering)
Stockholm : Statens råd för byggnadsforskning, 1994. ISBN: 91-540-5668-3.- 94 s.
[Rapport]

Ingår i serie "R / Byggforskningsrådet"; issn:1103-6346; nr. 1994:30Denna post skapades 2009-03-14. Senast ändrad 2014-10-27.
CPL Pubid: 91537

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för teknisk miljöplanering (1900-2003)

Ämnesområden

Miljöteknik

Chalmers infrastruktur