CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Miljön och förpackningarna. Livscykelanalyser för förpackningsmaterial - beräkning av miljöbelastning

Anne-Marie Tillman (Institutionen för teknisk miljöplanering) ; Henrikke Baumann (Institutionen för teknisk miljöplanering) ; Elin Eriksson ; Tomas Rydberg
Stockholm : Allmänna förlaget, 1991.
[Rapport]

SOU 1991:77Denna post skapades 2009-03-14. Senast ändrad 2014-10-27.
CPL Pubid: 91534

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för teknisk miljöplanering (1900-2003)

Ämnesområden

Miljöteknik

Chalmers infrastruktur