CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

LCA of building frame structures. Environmental impact over the life cycle of concrete and steel frames

Åsa Jönsson (Institutionen för teknisk miljöplanering) ; Thomas Björklund (Institutionen för teknisk miljöplanering) ; Anne-Marie Tillman (Institutionen för teknisk miljöplanering)
Göteborg : Chalmers University of Technology, 1996.
[Rapport]

Technical Environmental Planning Report 1996:8Denna post skapades 2009-03-14. Senast ändrad 2014-10-27.
CPL Pubid: 91528

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för teknisk miljöplanering (1900-2003)

Ämnesområden

Miljöteknik

Chalmers infrastruktur