CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Metod för utvärdering av miljöåtgärder realiserbara genom styrmedel

Johanna Berlin ; Ulf Sonesson ; Anne-Marie Tillman (Institutionen för energi och miljö, Miljösystemanalys)
Styrmedelsanalys med livscykel- och innovationssystemperspektiv. Metod och fallstudier. Naturvårdsverkets rapport nr 2295, Stockholm (2006)
[Kapitel]


Denna post skapades 2009-03-14. Senast ändrad 2014-10-27.
CPL Pubid: 91524

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för energi och miljö, Miljösystemanalys (2005-2017)

Ämnesområden

Miljöteknik

Chalmers infrastruktur