CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Kapitel i Hearing om klimatpolitikens vetenskapliga grunder

Anne-Marie Tillman (Institutionen för energi och miljö, Miljösystemanalys)
Hearing om klimatpolitikens vetenskapliga grunder. Kommissionen för hållbar utveckling, Stadrådsberedningen, Stockholm. (2008)
[Kapitel]


Denna post skapades 2009-03-14. Senast ändrad 2014-10-27.
CPL Pubid: 91522

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för energi och miljö, Miljösystemanalys (2005-2017)

Ämnesområden

Miljöteknik

Chalmers infrastruktur