CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Kollektivtrafikens effektivitet

Mats Reneland (Institutionen för stadsbyggnad)
Göteborg : Chalmers University of Technology, 1998. - 33 s.
[Rapport]

Nyckelord: Kollektivtrafik GIS buss avstånd tillgänglighetDenna post skapades 2009-03-13. Senast ändrad 2011-02-18.
CPL Pubid: 91478

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för stadsbyggnad (1900-2003)

Ämnesområden

Samhällsbyggnadsteknik

Chalmers infrastruktur

Ingår i serie

Rapport - Tema stad & trafik, Chalmers tekniska högskola, Göteborg 1998:8