CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Befolkningens avstånd till service

Mats Reneland (Sektionen för arkitektur)
Göteborg : Chalmers University of Technology, 1998. - 42 s.
[Rapport]

Nyckelord: GIS service avstånd tillgänglighet städerDenna post skapades 2009-03-13.
CPL Pubid: 91457

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Sektionen för arkitektur (1964-2004)

Ämnesområden

Samhällsbyggnadsteknik

Chalmers infrastruktur

Ingår i serie

Rapport - Tema stad & trafik, Chalmers tekniska högskola, Göteborg 1998:5