CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Some apects concerning the scale up of a downdraft gasifier

Henrik Thunman (Institutionen för energiteknik)
Biofuels Conversion, Lecture Notes, Madras, Chennai / Kolar, A.K.,, Prasad, B.V.S.S.S.,, Sreekanth, M.,, Kumar, Renu, R., pp. 153-158 (2004)
[Konferensbidrag, övrigt]


Denna post skapades 2006-08-28. Senast ändrad 2015-12-17.
CPL Pubid: 9145

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för energiteknik (1970-2004)

Ämnesområden

Miljöteknik

Chalmers infrastruktur