CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Erfarenheter från mätningar i, och beräkningar av fliseldade rostpannor

Henrik Thunman (Institutionen för energiomvandling)
Svenska Panndagarna, Värme och kraftsektionen Ångpanneföreningens Forskningsstiftelse, Göteborg 6-7 februari 2002. Föreläsningsanteckningar (2002)
[Konferensbidrag, övrigt]

Nyckelord: Rostpannor, biobränslen, förvränningDenna post skapades 2006-09-19. Senast ändrad 2015-12-17.
CPL Pubid: 9142

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för energiomvandling (1900-2003)

Ämnesområden

Miljöteknik

Chalmers infrastruktur