CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Mechanism of dielectric-barrier discharge initiated wet strength development

L.C Vander Wielen ; Max Östenson (Institutionen för kemi- och bioteknik, Polymerteknologi) ; Paul Gatenholm (Institutionen för kemi- och bioteknik, Polymerteknologi) ; A. J. Ragauskas
Journal of Applied Polymer Science Vol. 98 (2005), p. 2219-2225.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2009-03-12.
CPL Pubid: 91405

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för kemi- och bioteknik, Polymerteknologi (2005-2014)

Ämnesområden

Kemiteknik

Chalmers infrastruktur