CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Determination of surface functional groups in lignocellulosic materials by chemical derivatization and ESCA analysis

Max Östenson (Institutionen för kemi- och bioteknik, Polymerteknologi) ; H Järund ; Guillermo Toriz (Institutionen för kemi- och bioteknik, Polymerteknologi) ; Paul Gatenholm (Institutionen för kemi- och bioteknik, Polymerteknologi)
Cellulose Vol. 13 (2006), p. 157-170.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2009-03-12.
CPL Pubid: 91400

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för kemi- och bioteknik, Polymerteknologi (2005-2014)

Ämnesområden

Kemiteknik

Chalmers infrastruktur