CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Surface modification of cellulosic fibers using dielectric-barrier discharge

L.C Vander Wielen ; Max Östenson (Institutionen för kemi- och bioteknik, Polymerteknologi) ; Paul Gatenholm (Institutionen för kemi- och bioteknik, Polymerteknologi) ; A. J. Ragauskas
Carbohydrate polymers Vol. 65 (2006), p. 179-184.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2009-03-12.
CPL Pubid: 91399

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för kemi- och bioteknik, Polymerteknologi (2005-2014)

Ämnesområden

Kemiteknik

Chalmers infrastruktur