CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Gas phase surface fluorination of arabinoxylan films

Maria Gröndahl (Institutionen för kemi- och bioteknik, Polymerteknologi) ; Anna M. K. Gustafsson (Institutionen för kemi- och bioteknik, Polymerteknologi) ; Paul Gatenholm (Institutionen för kemi- och bioteknik, Polymerteknologi)
Macromolecules Vol. 39 (2006), p. 2718-2721.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2009-03-12.
CPL Pubid: 91398

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för kemi- och bioteknik, Polymerteknologi (2005-2014)

Ämnesområden

Kemiteknik

Chalmers infrastruktur