CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Oxygen barrier films based on xylans isolated from biomass

Maria Gröndahl (Institutionen för kemi- och bioteknik, Polymerteknologi) ; Paul Gatenholm (Institutionen för kemi- och bioteknik, Polymerteknologi)
ACS Symposium Series Vol. 954 (2007), p. 137-153.
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Denna post skapades 2009-03-12.
CPL Pubid: 91393

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för kemi- och bioteknik, Polymerteknologi (2005-2014)

Ämnesområden

Kemiteknik

Chalmers infrastruktur