CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Electrospinning of degradable elastomeric nanofibers with various morphology and their interaction with human fibroblasts

Erik Borg (Institutionen för kemi- och bioteknik, Polymerteknologi) ; A Frenot ; Pernilla Walkenström ; Katrin Gisselfält ; C Gretzer ; Paul Gatenholm (Institutionen för kemi- och bioteknik, Polymerteknologi)
Journal of Applied Polymer Science Vol. 108 (2008), p. 491-497.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2009-03-12.
CPL Pubid: 91391

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för kemi- och bioteknik, Polymerteknologi (2005-2014)

Ämnesområden

Kemiteknik

Chalmers infrastruktur