CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Electrospinning of Highly Porous Scaffolds for Cartilage Regeneration

Anna Thorvaldsson (Institutionen för kemi- och bioteknik, Polymerteknologi) ; Hanna Stenhamre (Institutionen för kemi- och bioteknik, Polymerteknologi ; Institutionen för biomedicin, avdelningen för klinisk kemi och transfusionsmedicin) ; Paul Gatenholm (Institutionen för kemi- och bioteknik, Polymerteknologi) ; Pernilla Walkenström
Biomacromolecules (1525-7797). Vol. 9 (2008), 3, p. 1044-1049.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2009-03-12. Senast ändrad 2012-06-25.
CPL Pubid: 91388

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för kemi- och bioteknik, Polymerteknologi (2005-2014)
Institutionen för biomedicin, avdelningen för klinisk kemi och transfusionsmedicin (GU)

Ämnesområden

Kemi

Chalmers infrastruktur

Relaterade publikationer

Denna publikation ingår i:


Electrospinning Functional Fibers for Biomedical Applications