CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

On the interactions between cellulose and xylan, a biomimetic simulation of the hardwood cell wall

Sofia Dammström (Institutionen för kemi- och bioteknik, Polymerteknologi) ; Lennart Salmén ; Paul Gatenholm (Institutionen för kemi- och bioteknik, Polymerteknologi)
Bioresources (1930-2126). Vol. 4 (2009), 1, p. 3-14.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2009-03-12. Senast ändrad 2013-10-29.
CPL Pubid: 91387

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för kemi- och bioteknik, Polymerteknologi (2005-2014)

Ämnesområden

Kemiteknik

Chalmers infrastruktur